Eureka konesimulointi

Eureka konesimulointi

Eureka konesimulointi

EUREKA™ Virtual Machining konesimulointi

Eureka Virtual Machining konesimulointi on vuodesta 2001 lähtien simuloinut CNC-koneita ja Robotteja suoraan näiden NC-koodista. Eureka on tunnettu nopeudestaan ja kyvystään editoida suodaan simuloinnissa NC-koodia. jolloin muutoksen vaikutuksen näkee välittömästi. Eureka simuloi, analysoi ja optimoi jyrsintä ja sorvaus koneistuksia prosessoimalla samoja ISO ohjelmia jotka ajetaan NC-koneissa.

Suomessa Eurekaa on alkanut edustamaan RENSI Finland Oy. ”Tunnemme ennestään vuosien takaa Eurekan ja tiedämme että Eurekan konesimulointi ydintä käytetään myös muissa ohjelmistoissa.” kertoo Rensi toimitusjohtaja Vesa Sirén, ”Kilpailijoihin verrattuna Eurekassa on etuna suora koodin sisäinen editointi ja sen vauhti millä simulointi ja törmäystarkastukset tehdään sekä kyky lukea 3D työkalutietoja suoraan nykyaikaisista 3D skannaavista työkalujen asetuslaitteista” jatkaa hän.

Mitä Eurekalla voi tehdä

Eureka estää tuhlaamasta tuotantoaikaa eliminoimalla ohjelman testauksen työstökoneessa. Potentiaaliset virheet, törmäykset, rajan ylitykset ja koukkaukset koneistettuun kappaleeseen havaitaan helposti PC:llä.

Eureka sallii kaikenlaisten kinematiikkojen luomisen ja tukee mitä tahansa numeerisesti ohjattua konetta 3-akslein jyrsinkoneesta moniakselisiin sorvauskeskuksiin ilman mitään rajoitusta akselien määrään.

Materialin poisto simuloidaan tosiaikaisesti samalla kun kaikki törmäykset, kiinnittimet ja muut otetaan huomioon.

Pääpiirteet

Luonnollisesti Eureka simuloi monikanavaisia ohjauksia ja simuloi työkalun vaihdon, pään vaihdon, paletin vaihdon, apuosien liikkeet ja kaksoiskaran liikkeet. Samalla tehdään tarkka emulointi kaikille ohjauksen toiminnoille kuten G- ja M-koodeille, koordinaatiston toiminnoille. kompensoinneille ja työkierroille kuin myös loogisille kierroille. Käytössä on myös JOG ja MDI toiminnot.

Eureka ei ainoastaan simuloi, se antaa mahdollisuuden tarkastella koneistusaikoja ja tehdä muutoksia ratoihin, lisätä tai poistaa liikeitä kesken simuloinnin ilman että tarvitsee aloittaa simulointi alusta. Työkalun pituus kompensoinnilla voidaan hakea oikean pituinen terä, joka ylettyy mutta ei törmää. Myöskin mittaustyökiertojen simulointi on normaalia.

Konesimulointi ns. hautakivikoneistuksessa

Konesimulointi ns. hautakivikoneistuksessa

kuva 1. hautakivi koneistus aliohjelmilla ja lukuisilla G10 P…origoilla

Monikanavaiset sorvauskeskukset, vaakakaraiset työstökeskukset, vanhat CAM ohjelmat ja isot avarruskoneet

Simuloinnin hyöty tulee esiin monesti vaakakaraisissa ns. ”hautakivi” koneistusta tekevissä koneissa. P10 käskyllä ladattavat nollapisteet, paletin vaihdot, indeksoinnit ja lukuisten aliohjelmine ja jopa omien makrojen simulointi onnistuu vaivatta.

Myöskin moni ns. sveitsiläistyyppinen kone on ohjaukseltaan tehty niin makro pohjaiseksi että NC-ohjelman teko käsin voi olla nopeaa, mutta sitten kuitenkaan olla varmoja sen toiminnasta, tällöin Eureka antaa oikean vastauksen.

Tosi isojen avarruskoneiden ja siltatyyppisten koneiden ohjelmointi tehdään usein käsin itse NC ohjauksella, mutta koska kappaleet ovat jumalattoman kokoisia, on väärä koneistus hinnaltaan äkkiä pienen omakotitalon luokkaa. Tämän katastrofin ennalta ehkäisemisessä Eureka on poikaa.

Asiakkailla on myös paljon CAM-ohjelmia, jotka sylkevät ulos NC-koodia, mutta niissä ei ole koen simulointia ja monesti on epäselvää mihinkä törmätään ja tässäkin tapauksessa Eureka auttaa.

Monikanavaiset sorvit ovat tyypillinen alue, joissa törmäykset ovat arkipäivää.

Monikanavainen sorvi konesimulointi

Monikanavainen sorvi konesimulointi

kuva 2: monikanava sorvi apulaitteineen

Eureka Robot

Eureka voi simuloida ja muokata Robotin ratoja. Jyrsinnän lisäksi hitsaus aj purseen poisto ovat luonnollisesti simuloitavissa ja muokattavissa. Malli ja rata voi tulla CAM-ohjelmasta tai digitointilaitteesta kuten Faro tai niiden sekoituksesta.

Maalaus ja thermal spraying on erikoisin sovellus Eurekassa. Spray näkyy kartiona ja liikkeiden perusteella Eureka pystyy laskemaan maalikerroksen paksuudeneri kohdissa ja suoraan rataa editoimalla saadaan tasainen maalikerros aikaiseksi.

Maalausrobotti konesimulointi

Maalausrobotti konesimulointi

kuva 3 Robotti maalaa ja kerrospaksuudet analysoidaan

Lisätiedot : info@rensi.fi, www.rensi.fi  Ohjelmistot

 

 

Ladattavat tiedostot

Roboris_Brochure_A5_ENG_2016-08-25

Videot