Artec Eva Lite 3D-skanneri

Artec 3D skanneri

Artec Eva Lite 3D skanneri on tarkoitettu keskikokoisten kappaleiden 3D-skannaamiseen. Eva Liten avulla tallennat kappaleen muodot nopeasti ja voit tehdä jopa animaatioita liikkuvista kohteista. Eva Lite ei tue tekstuurin tallennusta.

Eva on edullinen 3D-skanneri Artecin ohjelmistoilla ja sen toiminta-aluetta on mahdollista laajentaa käyttämällä fotogammetriaa, jolloin esimerkiksi 6 m pitkissä objekteissa ollaan vielä kympin tarkkuudessa.

Moottorilohkon skannaus

https://www.artec3d.com Valmistajan sivut

Artec Eva Lite 3D skanneri Valmistajan sivuilla

Sovellus – Kunnossapito

Sovellus – Valimo

Rensi haluaa kasvattaa asiakkaan tuottavuutta ja tarjoa kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa mukana on myös Artec skanneri tuottavuusympäristö SpaceClaim ohjelmineen.

Tuottavuudella tarkoitetaan yrityksen tuotoksen eli yrityksen tuottaman arvon ja panoksen eli tuotoksen aikaansaamiseksi tarvittujen resurssien (henkilöstö, koneet, ym.) välistä suhdetta.

Eurooppalainen kilpailu mm. Puolan, Eestin, Ruotsin kanssa  laskee jatkuvasti tuotoksesta saatavaa hintaa, mikä toivon mukaan pakottaa yritykset tuottavuuden jatkuvaan nostamineen.

Yrityksien tuleekin kaikissa tilanteissa pitää huoli kilpailukyvystään nostamalla tuottavuuttaan. Huomattakoon ettei halpa ole synonyymi tuotavuudelle, pikemminkin päinvastoin.

Tuottavuutta voidaan nostaa mm.  ottamalla nykyisistä resursseista enemmän irti,  investoimalla uusiin teknologioihin   ja ennen kaikkea  kouluttamalla henkilöstöä.

Kokonais tuottavuusratkaisun osan Rensillä on jatkuva koulutus osaavien asiantuntijoidemme toimesta.

Osana nykyaikaista tuotantoratkaisua on 3D skannaus osana laaduntarkkailua ja suunnittelua.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
3D resoluutio jopa 0.5 mm
3D tarkkuus jopa 0.1 mm
Paino 0.85 kg

 

Ladattavat tiedostot

Artec 3D scanners

Videot

VW Minibussin skannaus

Vaihteiston skannaus

Skannatun moottorin 3D malli

Skannatun patsaan 3D malli