Artec Space Spider

Artec Space Spider 3D skannerit on tarkoitettu pienille kappaleille sekä tarkkoihin yksityiskohtiin. Spiderissa on yhden kameran sijaan useampi kamera, ja ne mahdollistavat ohuiden seinämien ja terävien särmien tarkan taltioinnin. Tekstuurin tallennuksen ansiosta kappaletta voidaan seurata joko sen muodon tai värivaihteluiden avulla.

Tyypillinen käyttäjä hakee erittäin nopeaa pienehköjen kappaleiden täydellistä ympäriskannausta, esimerkkinä pienten fossiilien skannaaminen.

Gear-Scanning-RGB

Artec 3D Valmistajan sivut

Artec Spider 3D skanneri Valmistajan sivuilla

Sovellus – Lääketiede

Sovellus – Historialliset kohteet

Rensi haluaa kasvattaa asiakkaan tuottavuutta ja tarjoa kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa mukana on myös Artec 3D skannerit tuottavuusympäristö SpaceClaim ohjelmineen.

Tuottavuudella tarkoitetaan yrityksen tuotoksen eli yrityksen tuottaman arvon ja panoksen eli tuotoksen aikaansaamiseksi tarvittujen resurssien (henkilöstö, koneet, ym.) välistä suhdetta.

Eurooppalainen kilpailu mm. Puolan, Eestin, Ruotsin kanssa  laskee jatkuvasti tuotoksesta saatavaa hintaa, mikä toivon mukaan pakottaa yritykset tuottavuuden jatkuvaan nostamineen.

Yrityksien tuleekin kaikissa tilanteissa pitää huoli kilpailukyvystään nostamalla tuottavuuttaan. Huomattakoon ettei halpa ole synonyymi tuotavuudelle, pikemminkin päinvastoin.

Tuottavuutta voidaan nostaa mm.  ottamalla nykyisistä resursseista enemmän irti,  investoimalla uusiin teknologioihin   ja ennen kaikkea  kouluttamalla henkilöstöä.

Kokonais tuottavuusratkaisun osan Rensillä on jatkuva koulutus osaavien asiantuntijoidemme toimesta.

Osana nykyaikaista tuotantoratkaisua on 3D skannaus osana laaduntarkkailua ja suunnittelua.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
 3D resoluutio  jopa 0.1 mm
 3D tarkkuus  jopa 0.03 mm
Paino  0,85 kg

 

Ladattavat tiedostot

Artec 3D skannerit

Space Spider esite

Videot

Space Spider liitettynä robottiin

3D skannaus ja postprosessointi