Tietoa mittatarkkuudesta

LAATUSTANDARDIN MUKAISET TESTIT

PSize

PSize kertoo koon virheen geometriassa, erityisesti pallomaisessa kappaleessa. Laskenta toteutetaan pienimmän neliösumman menetelmää käyttämällä.
Laskennassa käytetään 25 mitattua pistettä
ja palloa, minkä halkaisija on tiedossa.

PForm

Tämä testi perustuu edelliseen ja määrittää
kosketusmittauksessa saatujen pisteiden
jakautumisen pallon vaipalle; toisin sanoen mittaa muotovirhettä.
25 pistettä luodaan kalibroitua palloa apuna käyttäen, mistä toteutetaan laskenta pienimmän neliösumman menetelmää käyttämällä.
Testitulos on pallon vaipan paksuus, mikä sisältää 25 pistettä. Tämä prosessi toistetaan kaksi kertaa mittavarren käyttöalueella. Kahdesta tuloksesta käytetään huonointa.

LDia

Tämä testi mittaa mittavarren nivelten (kulma-anturi) aiheuttamia virheitä. Testissä mitataan 5 pistettä pallon vaipalta ja tämä testi suoritetaan 5 eri mittavarren asennossa (kuva). Pallon optimaalisen säädön keskipiste lasketaan jokaiselle 5 pisteen sarjalle.
Tulos on viiden pienimmän mitatun pallon mittaustulosten keskihajonta.

EUni

Testin tarkoituksena on mitata yksisuuntaista pituusvirhettä kahden pisteen välillä.
Testi suoritetaan mittaamalla 105 mittausta kahden pallon välillä.
Tulos on 105 mittauksen suurin virhe.

SPAT

Testin tarkoituksena on tarkastella nopeasti mittavarren kokonaisvaltaista suorituskykyä. Testi suoritetaan mittapään ollessa paikallaan ja liikuttamalla mittavartta toiminta-alueella puolelta toiselle. Tulos saadaan 10 mittapisteen keskihajonnasta, missä pienempi tulos on parempi. 7-akselisissa varsissa on suoritettava 180 asteen kääntö seitsemännelle akselille.

Lue artikkeli Eurometallin 5-6/2020 -julkaisusta