Mittauspalvelut

Rensi-mittauspalvelut tarjoaa mittausta ja siihen liittyviä lisätoimintoja kuten raportointeja, mallinnusta ja konsultointia. Mittauspalveluita tehdään sekä asiakkaan että Rensin tiloissa.

Toimimme tunti-/päivälaskutuksella tai vuosisopimusmittauksissa esimerkiksi päivän kuukaudessa asiakkaalla.

Mittauspalvelu on:

 • Koordinaattimittausta
 • Skannaavaa mittausta
 • Graafiset raportit
 • 3D-skannausta
 • 3D-mallinnusta

Rensin henkilöstöllä on yli vuosikymmenen kokemus mittaamisesta sekä 3D-skannauksesta. Kokemusta on kertynyt demojen, konsultoinnin sekä koulutuksen osalta mm. seuraavista sovelluksista:

 • Konepajatekniset mittaukset
 • Kokoonpano- ja hitsausjigien ja kiinnittimien mittaus
 • Ajoneuvoteollisuuden mittaukset
 • Kokoonpanojen tarkastus
 • Taivutettujen putkien mittaus
 • Protokappaleiden laaduntarkastus
 • Käänteinen suunnittelu/digitointi yksittäiskappaleesta
 • Ihmisen/ruumiinosien 3D-skannaus lääketieteellisiin tarkoituksiin

Mittauspalvelu ja käytettävät laitteistot

Asiakkaan luona tapahtuva mittauspalvelu, mittaus ja skannaus voidaan toteuttaa seuraavilla laitteistoilla:

Kreon Ace 7 ja Skyline – 3D-skannerilla varustettu nivelvarsimittakone

 • Mittausalue 2,5 m
 • Mittausalue jatkettavissa referenssipisteiden avulla
 • Siirrettävä, paino vain n. 10 kg
 • Mittaus ilman CAD-kuvaa tai CAD-kuvaa vastaan
 • Digitointi ja tiedonsiirto CAD-ohjelmiin (Iges, Step ja Parasolid)

Artec Leo 3D-skanneri

 • Käsin käytettävä 3D-skanneri
 • Ottaa myös bittikartan eli kappaleen tekstuurin
 • Datan ulostuonti kolmioverkkomalleina (stl, obj, ply, wrml)
 • Kappaleen seuranta geometrian avulla
 • Nopea käyttökuntoonlaitto
 • Erittäin suuri skannausnopeus
 • 3D-videoiden teko – 80 kuvaa per sekunti
 • Johdottomuuden ansiosta helposti siirreltävä

Rensillä tapahtuva mittauspalvelu ja mittaukset voidaan suorittaa yllä olevien lisäksi myös Aberlink Axiom Too CNC-mittauskoneella.

Aberlink Axiom Too HS CNC-koordinaattimittauskone

 • Mittausalue 640 x 600 x 500 mm
 • CNC-mittausohjelman teko kappaleille
 • Koskettavamittaus
 • Kääntyvä mittauspää, 360 x 90 astetta

Mittaus- ja mallinnuspalveluissa käytettävät ohjelmistot

Polyworks Inspector

 • 3D-skannausdatan käsittely
 • Ulostuonti pistepilvenä tai kolmioverkkona
 • CAD-pintojen teko parametrisesti tai Nurbs-pintoina
 • Skannauksen vertailu CAD-mallia vastaan
 • Erilaiset graafiset raportit, loistavat sellaiset

Aberlink 3D

 • Koordinaattimittaus
 • Raportit graafisena tai taulukkomuodossa
 • Useamman kappaleen mittauksessa myös SPC-raportit

ANSYS Discovery SpaceClaim 19.2

 • Käänteinen suunnittelu
 • STL-tiedostojen käsittely 3D-printtereitä varten
 • Konseptisuunnittelu
 • Direct Modeling, suoramallinnus
 • Dynaminen analysointi

Ladattavat tiedostot

Axiom too kooridnaattimittauskone

Aberlink-mittauskone

Ace 7 Scanarm

Ace 7 ja Skyline sinisen valon 3D-skanneri, myös kiiltävien pintojen skannaus

Artec Eva 3D skanneri

Artec Evalla tehty skannaus antiikkituolista, huomaa kankaan ja puuosien tekstuuri