Part Quickie -mittalaite — pystymalli

Part Quickie pystymalli – markkinoiden nopeimmat mittaukset

Part Quickie pystymalli on tarkoitettu nopeaan laadunvalvontaan. Part Quickie tarjoaa markkinoiden nopeimmat mittaukset äärimmäisen pienellä koulutustarpeella. Ohjelmisto ottaa hetkessä tuhansia pisteitä ja luo automaattisesti määritysten mukaiset mitat, mistä saadaan käden käänteessä luotua raportti. Ohjelmisto sisältää vakiona myös SPC:n.

SPC kappaleiden variaation mittaus

SPC(Statistical Process Control) eli tilastollinen prosessinohjaus mahdollistaa kappaleen laadun variaation tarkkailun tilastollisesti. SPC:n avulla on mahdollista havaita esimerkiksi työkalun ennenaikainen kuluminen.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Sipcon Industriesin oma mittalaiteohjelmisto mahdollistaa nopeat ja tarkat mittatulokset käyttäjästä riippumatta. Ohjelmisto sisältää piirteet: piste, viiva, ympyrä, kaari, pituus ja kulma. Mittaukset: yhdensuuntaisuus, kohtisuoruus, yhdenkeskeisyys, epäkeskisyys, ovaalius ja suoruus.

Part Quickie pystymalli

Automaattinen mittaraportti

Täysin kustomoitava mittaraportti selkeillä Pass/Fail merkinnöillä. Mittaraportit suoraan ASCII, tai Excel muodossa. Käyttäjän on helppo huomata virheet kappaleissa selkeiden väreillä korostettujen merkintöjen avulla. Laite mahdollistaa myös usean kappaleen mittaamisen kerrallaan, mikä nopeuttaa mittausta ja mahdollistaa suoran vertailun kappaleiden välillä.

Part Quickie pystymalli

Kappaleen automaattinen kohdistaminen

Laite tunnistaa kappaleen orientaation automaattisesti. Täten erillisten jigien tai kiinnittimien käyttö ei ole tarpeellista.

Part Quickie pystymalli

 1/100 pixeliprosessointi

Yhden suhde 100 pikseliprosessointi, minkä avulla äärimmäisten pienten yksityiskohtien kuvantaminen on mahdollista

 Vertailu suoraan DXF-tiedostoon

Suora ja nopea vertaus suoraan kappaleen dxf tiedostoon mahollistaa äärimmäisen nopeat PASS/FAIL tulokset kappaleesta.

Mittatulosten ilmoitus heti selkein värein

Laite ilmoittaa selkein värein heti kappaleen mittauksen jälkeen onko kappale OK vai FAIL. Tämä antaa käyttäjälle nopean tiedon mitä kappaleella tulee tehdä.

Erikoistilauksena myös Part Quickie pystymalli ja vaakamalli yhdistettynä yhteen laitteeseen!


Lisää tietoja Valmistajan sivuilta. Katso myös muut Sipcon mittalaitteemme ja Vision Engineering mikroskooppimme