Part Quickie -mittalaite — vaakamalli

Part Quickie markkinoiden nopeimmat mittaukset

Sipconin Part Quickie on tarkoitettu nopeaan laadunvalvontaa pienillä

SPC kappaleiden variaation mittaus

SPC(Statistical Process Control) eli tilastollinen prosessinohjaus mahdollistaa kappaleen laadun variaation tarkkailun tilastollisesti. SPC:n avulla on mahdollista havaita esimerkiksi työkalun ennenaikainen kuluminen.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Sipcon Industriesin oma mittalaiteohjelmisto mahdollistaa nopeat ja tarkat mittatulokset käyttäjästä riippumatta. Ohjelmisto sisältää piirteet: piste, viiva, ympyrä, kaari, pituus ja kulma. Mittaukset: yhdensuuntaisuus, kohtisuoruus, yhdenkeskeisyys, epäkeskisyys, ovaalius ja suoruus.

Automaattinen mittaraportti

Täysin kustomoitava mittaraportti selkeillä Pass/Fail merkinnöillä. Mittaraportit suoraan ASCII, tai Excel muodossa. Käyttäjän on helppo huomata virheet kappaleissa selkeiden väreillä korostettujen merkintöjen avulla. Laite mahdollistaa myös usean kappaleen mittaamisen kerrallaan, mikä nopeuttaa mittausta ja mahdollistaa suoran vertailun kappaleiden välillä.

Kappaleen automaattinen kohdistaminen

Laite tunnistaa kappaleen orientaation automaattisesti. Täten erillisten jigien tai kiinnittimien käyttö ei ole tarpeellista.

 1/100 pixeliprosessointi

Yhden suhde 100 pikseliprosessointi, minkä avulla äärimmäisten pienten yksityiskohtien kuvantaminen on mahdollista

 Vertailu suoraan DXF-tiedostoon

Suora ja nopea vertaus suoraan kappaleen dxf tiedostoon mahollistaa äärimmäisen nopeat PASS/FAIL tulokset kappaleesta.

Mittatulosten ilmoitus heti selkein värein

Laite ilmoittaa selkein värein heti kappaleen mittauksen jälkeen onko kappale OK vai FAIL. Tämä antaa käyttäjälle nopean tiedon mitä kappaleella tulee tehdä.