Ansys Discovery Simulation

Välitön, interaktiivinen simulaatioympäristö sallii insinöörien — kaikilla tasoilla ja jokaisessa haarassa — tutkia konseptejaan ja suunnittelumallejaan

SIMULATION on dramaattisesti helpompi käyttää kuin muut simulointityökalut. Discovery Live suorittaa simulaation lähes tosi-ajassa. Aja ensimmäinen analyysisi samaan aikaan kuin designisi. Iteroi interaktiivisesti ja tutki muutosten vaikutuksia välittömällä tulosten päivityksellä.

DISCOVERY SIMULATION EDUT

Interaktiivinen Geometria

Mitä jos voit tehdä yksinkertaisen tai monimutkaisen muutoksen suoraan 3D malliin ja välittömästi tiedät tämän muutoksen vaikutuksen? Insinöörien ei enää tarvitse odottaa geometrian muutoksia, uudelleen verkottamista ja ratkaisun laskentaa.  Discovery Live alkaa uudelleen laskea tuloksia välittömästi ilman tarvetta aloittaa kaikki alusta.

Interaktiivinen Fysiikan tutkimus

Saavuta välitön näkemys, kun kuormaa äkkiä lisätään, materiaali vaihtuu tai syöttövauhti putoaa nollaan.  Aseta useita erilaisia fyysiikoita samaan malliin ja eliminoi tarpeeton geometrioiden valmistelu.

Interaktiiviset Tulokset

Yhtä nopeata kuin kehität kysymyksiä on Discovery Livellä vastaukset sinulle katsottavana.  Esimerkiksi neste applikaatioissa ei mikään muu insinööri simulointi työkalu salli sinua säätämään virtauksen paikkaa, nopeutta ja kokoa yhdessä hetkessä ja sitten välittömästi vaihtaa komposiittinäkymään katsoaksesi suurimman paineen läpi koko mallin.

Ominaispiirteet Discovery Live

  • See instant engineering simulation results for designer-level applications
  • Eliminate geometry cleanup, meshing, solving and post-processing
  • Perform structural, internal/external fluids, thermal and modal analysis
  • Edit geometry from any CAD source or model new ideas for exploration
  • Receive live updates as you change physics types or inputs, make geometry edits or alter display characteristics
  • Benefit from the readily available power of GPUs (graphical processing units)

ANSYS Discovery Live Capabilities

Structural Analysis

ANSYS Discovery Live is breaking down the barriers that once prevented any engineer from using engineering simulation. For example, consider the difficulty involved with performing a structural analysis on complicated geometry. In Discovery Live, near-instant simulation results appear once loads have been established. And, because Discovery Live is interactive, you can test several design ideas in a few seconds and receive immediate insight around the structural performance of a design.

ANSYS Discovery Live Rear Axle Assembly

Internal Fluid Analysis

Finding meaningful internal flow characteristics in a reasonable amount of time can be challenging. Discovery Live provides not only invaluable feedback so you can understand trends, but also near-instant solving and visualization capabilities. What’s more, you can create new geometry within the flow, or edit existing features, and your updates will occur live. No other system in the world provides this type of information and functionality.

Internal Fluid Analysis Application

Lightweighting

When virtual experimentation and lightweighting of components are the tasks at hand, ANSYS Discovery Live will answer all your related “what ifs.” With the addition of the powerful SpaceClaim direct modeling technology, you can explore a 3D space without traditional modeling bottlenecks, then instantly know how well your design will perform. Discovery Live is an invaluable tool for lightweighting as it offers rapid geometry modifications and an instantaneous simulation experience that allow for the design of structurally optimized parts.

Lightweighting Application

Thermal Analysis

With Discovery Live you can spend more time exploring questions and answers and less time negotiating traditional simulation processing steps. It provides real-time data on temperature distribution as you make 3-D model changes, or change input characteristics like heat flow and material type. Most importantly, Discovery Live lets you test your ideas in real-time to achieve your design goals in a fraction of the time.

Thermal Analysis Application

External Aerodynamics

Getting started with ANSYS Discovery Live requires little more than a few mouse clicks. The engineering simulations are instantaneous as you change boundary conditions or make quick, 3D modeling changes. You can observe velocity, external forces, pressure, flow lines, particle flow and more to make physics-directed design decisions.

External Aerodynamics Application

Modal Analysis

Discovery Live’s instant engineering feedback extends to even complex modal analyses. You can quickly observe the different modes of vibration and get a quick understanding of problem frequencies. With the rapid, direct geometry editing powered by Discovery SpaceClaim, you can make adjustments to your model and instantly see the impact. Discovery Live’s simulation-guided design will accelerate your product development, help avoid delays, and ensure you are designing the best products possible.

Modal Analysis Application

.

Videot

Time Savings of Discovery Live

Welcome to engineering at the speed of thought. With Discovery Live, simulation begins in seconds — with a few simple parameters.

Business Benefits of Using Discovery Live

Hear the business case for Discovery Live. Learn how realizing your products’ potential benefits the bottom line.

What is Discovery Live?

Discovery Live is dramatically easier to use than any other simulation tool. See how it can transform your design process

Interactive Geometry

Watch as the interactive geometry feature in Discovery Live provides instant feedback about product performance

Interactive Physics

With Discovery Live you can easily change input parameters, switch between physics solutions and immediately evaluate all the what-ifs of your design

Interactive Results

See only what you want — in the way you want to see it — with Discovery Live’s interactive rendering capa

See only what you want — in the way you want to see it — with Discovery Live’s interactive rendering capa