DESIGNER 3D CAD

Mallintaminen valmistusta varten

DESIGNER on ihanteellinen CAD-ratkaisu CAM: lle. Elektrodisuunnittelusta repaleisen mallin korjaukseen, käänteiseen suunnitteluun, DESIGNER on paras CAD-ratkaisu monimutkaisten mallien valmistamiseen

DESIGNER toiminnot nopeasti:

  • Helppo oppia, intuitiivinen käyttöliittymä
  • Suora mallintaminen CAD-ympäristössä
  • Yhdistetty pinta-, solidi- & mesh-mallinnusympäristö
  • Saumattomat linkit kaikkiin Hexagonin CAM -alustoihin
  • Luonnos automaattisella alueen luomisella
  • Vaikuttava kolmansien osapuolten CAD-mallien pintakorjaus
  • Laaja luettelo CAD-tuontimuodoista eli formaateista
  • Erillinen käänteinen suunnittelupaketti (versioista2021.0)
  • Tehokas 2D-piirustusympäristö

Suora mallinnus

Suora mallinnus vapauttaa käyttäjän perinteisen mallintamisjärjestelmän rajoituksista. Suoran mallinnuksen avulla käyttäjä voi työntää, vetää ja vetää geometriaa halutun muodon saamiseksi sen sijaan, että muuttaisi pitkää parametrisarjaa suunnittelumuutoksen tekemiseksi. Nämä muutokset voivat olla täysin vapaamuotoisia tai johtua numeerisista lisäyksistä ja mittauksista, jotka on otettu olemassa olevasta geometriasta. Tieto siitä, kuinka alkuperäinen malli rakennettiin, ei ole enää tarpeen eikä suunnittelumuutoksia ole rajoitettu alkuperäisiin luomismenetelmiin. Suora mallinnus antaa käyttäjälle täydellisen rakentamisvapauden riippumatta siitä, luodaanko uusi komponentti vai muokataanko olemassa olevaa mallia, joka on luotu lukemattomissa CAD-muodoissa, jotka SURFCAM | Designertukee.

Helppokäyttöisyys

Yksinkertaiset valikko- ja kuvakekomennot kontekstiherkkien online-ohjeiden avulla tekevät CAM |: n käytön aloittamisesta nopeaa ja helppoa DESIGNERilla. Dynaaminen kierto, zoomaus ja panorointi yhdessä ohjelmoitavien toimintonäppäinten ja hiiren painikkeiden kanssa nopeuttavat ohjelmiston toimintaa. Rajoittamaton kumoaminen ja uudelleen tekeminen käyttäjän määrittelemillä kirjanmerkeillä antaa suunnittelijalle mahdollisuuden liikkua taaksepäin ja eteenpäin koko suunnitteluprosessin ajan. Monikerroksinen ja monen alkuperän hallinta käyttäjän määrittelemillä väripaleteilla ja viivatyyleillä helpottaa erittäin monimutkaisten mallien tarkastelua, luomista ja käsittelyä. Salamannopea renderointi, läpinäkyvyyden hallinta ja dynaaminen leikkaus helpottavat CAD-tiedostojen ja suurten kokoonpanojen visualisointia.

Malli parantaminen

Tuontimallien pienet aukot pintojen välillä voidaan korjata automaattisesti, mikä estää aikaa vievän prosessin hyvin pienten pintalappujen uudelleenrakentamiseksi. Jos pinnat ovat vioittuneet tai puuttuvat DESIGNER luo reunakäyrägeometrian automaattisesti, mikä helpottaa uusien kasvojen uudelleenrakentamista kattavan pintapaketin avulla. Automaatio tekee mallin puhdistamisesta aikaa vievän prosessin paljon nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Pintamallin sulkeminen kiinteän rungon tuottamiseksi eliminoi rakennusongelmat myöhemmin suunnitteluprosessissa ja tuo välittömästi kiinteän mallinnuksen edut käyttäjälle. Kyky vaihtaa saumattomasti kiinteän ja pintatekniikan välillä tarjoaa rajattoman vapauden, mikä varmistaa, että käyttäjä voi työskennellä vaikeiden CAD-tietojen kanssa.

Ominaisuuden tukahduttaminen

Monta kertaa saapuvat CAD-tiedot sisältävät geometrisia ominaisuuksia, jotka ovat joko tarpeettomia CAM: lle tai joita ei luoda itse työstöprosessilla. Jälkikäsittelyprosessit, kuten laserkaiverrus, elektrodimerkinnät ja muut tekniikat, ovat usein edustettuina mallissa. Vaikka tämä oli tärkeää CAD-suunnittelulle ja pysyy viime kädessä loppukomponentissa, tällaiset merkinnät estävät usein CAM-ohjelmoijan työtä.

Mallin yksinkertaistaminen

Yhden mallin, jota ei käytetä koneistukseen, tiettyjen ominaisuuksien estämisen lisäksi käyttäjä voi haluta yksinkertaistaa geometriaa työstöprosessin eri vaiheissa. Mallin osien, kuten leikkaavien ominaisuuksien, poistaminen nopeuttaa työstöprosessia ja antaa parempia tuloksia. Mahdollisuus muokata mallia pitämättä kiinni edellisen rakennusmenetelmän tai ominaisuuspuun rajoituksista on uskomattoman tehokas.

Mallivariaatioiden luominen työstöprosessin jokaiselle vaiheelle on helppoa ja koneistustuloksistasi tulee sekä nopeita että laadukkaampia.

Tehokas luonnos

DESIGNERin luonnosominaisuudet mahdollistavat kaksiulotteisten muotojen luomisen vapaamuotoisen syötteen avulla. Vaikka käyttäjä voi luottaa perinteisiin koordinaattipohjaisen syötteen menetelmiin, vapaamuotoinen luonnos on älykkäästi vuorovaikutuksessa ympäröivän geometrian kanssa. Tämä kyky luoda intuitiivisesti implisiittisiä rajoituksia muulla geometrialla nopeuttaa luonnoksen luomisprosessia säilyttäen samalla maksimaalisen joustavuuden tulevia muutoksia varten.

2D-tietojen käyttäminen

SURFCAM | Suunnittelija tukee DXF- ja DWG-tiedostojen tuontia, jonka avulla käyttäjä voi muuttaa olemassa olevat 2D-tiedot 3D-malliksi yksinkertaisesti käyttämällä alkuperäisiä tietoja tuotuja profiileja uudelleen. Tuodut tiedot luovat luonnosprofiilialueet automaattisesti, mikä tekee siirtymisestä 2D-muodosta 3D-muotoon helpompaa kuin koskaan.

Laaja valikoima CAD-liitäntöjä

DESIGNER tuo tietoja useista vaihtomuodoista, kuten Parasolid, IGES, STEP, ACIS, DXF, DWG, STL ja VDA

CAD systeemien alkuperäisiä tietoja saadaan sisään seuraavista CAD-järjestelmistä:

Catia V4 & V5
Pro / TEKNIIKKA & PTC Creo
Autodesk Inventor
Siemens NX
SolidWorks
Solid Edge

Laaja kääntäjävalikoima varmistaa, että käyttäjät voivat työskennellä melkein minkä tahansa toimittajan tietojen kanssa. Erittäin suuria tiedostoja voidaan käsitellä helposti, ja monimutkaisten mallien kanssa työskentelevät yritykset hyötyvät asiakkaan CAD-tietojen yksinkertaisuudesta.

Valmistajan sivut: DESIGNER

 

Tekniset tiedot

Lisenssi tasot ja ominaisuudet:
DESIGNER ominaisuudet

 

 

Videot