SURFCAM Waveform dynaaminen työstörata

CAM rouhinta

Surfcam Waveform

Waveform rouhinta koneistus on optiona Surfcam ohjelmassa

Waveform rouhinta ylläpitää vakio lastukuormaa suuri nopeuksisessa koneistuksessa. Työkalu liikkuu pitkin jouhevaa rataa ja välttää teräviä suunnan muutoksia samalla säilyttäen nopeus ja vakion syöttönopeuden.

Waveform rouhinta on saatavilla sekä jyrsintä, että sorvaus operaatioihin.

Ominaisuudet lyhyesti:

  • Vähentää sykliaikaa
  • Parantaa työkalun kestoikää
  • Pidentää koneen huoltoväliä
  • Pitää vakion lastukuorman
  • Leikkaa syvemmältä ja nopeammin

Vakio kosketus materiaalin kanssa. Vaikka perinteinen saman keskinen rouhinta rata näyttää yksinkertaisemmalta ensi katseella, on siinä ongelmana se, että se ”haukkaa” kulmissa aiheuttaen ylikuormituksen terälle, joka taas johtaa terän kestoiän lyhenemiseen tai terän rikkoutumiseen.  Todellisuudessa koneen käyttäjä joutuu vähentämään koneen syöttönopeutta kompensoidakseen kulmaongelmaa ja täten lisää valmistusaikaa.

Koska Waveform rouhinta säilyttää vakio kosketuksen, voi syöttönopeus pysyä optimaalisen suurena arvona koko syklin ajan. Tämä parantaa työkalun kestoikää ja vähentää riskiä työkalun rikkoutumisesta.

Waveform muoto. Säilyttääkseen vakiolastukuorman työkierto käyttää filosofiaa, että me koneistamme ”aihiosta kappaleeseen”. Tämä vähentää väliliikkeiden määrää erityisesti ulkoisilla alueilla, mikä tarkoittaa, että työkalu on materiaalissa pidempään ilman ylös nostamista. Traditionaalisesti  syklit offsetoivat kappaleen muotoa kunnes se kohtaa aihion, tämä voi johtaa terävien nurkkien luomiseen ja ei jatkuviin työkaluratoihin.

Taskualueilla työkalu menee helix liikkeellä syvyyteen taskun keskellä ja avaa taskua siten että se pystyy luomaan jatkuvan spiraalin radan kunnes saavutetaan taskun reuna, Sen jälkeen lastutaan jäljelle jääneet kulmaukset.

Työkalun kosketuksen automaattinen säätäminen. Työkalun kosketuksen ja lastukuorman säilyttämiseksi vakiona työkalurataa säädetään automaattisesti sen kompensoimiseksi.

Lastuttaessa koveraa aluetta työkalun kosketusta (kulmaa) lisätään. Sykli säätää sivuaskelta ratojen välissä kompensoidakseen ja säilyttääkseen halutun kosketuksen.

Lastuttaessa kuperaa aluetta tapahtuu päinvastainen ilmiö. Kun materiaali putoaa pois, työkaluradan sivuaskel lisääntyy halutun kosketuksen pitämiseksi yllä.

Jouhevan pehmeä työstörata Takaamalla, että sykli tuottaa jouhevan tangentiaalisen työstöradan voidaan työstökoneen nopeus säilyttää ja halutut syöttönopeudet pitää yllä. Tämä myöskin vähentää heilumista ja värähtelyjä koneessa ja komponentissa.

Työstöratojen linkitys. Työstöratojen väliset syklin sisäiset linkit käyttävät työstökone kohtaisia pikaliike ja suurimpia syöttönopeus arvoja.  Siirryttäessä seuraavaan lastuun sykli valitsee automaattisesti nopeimman tavan päätyä tähän pisteeseen. Paikallisilla alueilla työkalu pysyy syvyydessä, mutta pitkissä liikkeissä työkalu vetäytyy ja menee pikaliikkeellä paikoitukseen.

Pysy syvyydessä Kun työkalu pysyy syvyydessä, liikkuu rata automaattisesti ympäri aihiota niin tarvittaessa. Liikkeet syvyydessä voivat olla suuri syöttö liikkeitä ja auttavat käyttäjää määrittelemään pienen vetäytymisen jottei kalu hiero kappaleen pohjaa,

Yksinkertainen käyttöliittymä. Olemme taanneet, että sykli käyttää kappale ja koodin generointi informaatiota missä mahdollista ja käyttöliittymään on lisätty vain 3 muuttujaa, joilla käyttäjä voi säätää Waveform muotoa. Tämä tekee syklistä helppokäyttöisen ja se on integroitu osaksi rouhintakiertoja..

Täyden lastuamissyvyyden koneistus (Suurnopeus koneistus). Waveform rouhinta parantaa suuresti vakio rouhintaa takaamalla vakio voluumin poistumisen materiaalista. Lisäksi tämä avaa tavan käyttää suurnopeus koneistusta, erityisesti kovissa materiaaleissa.

Lastuamalla niin syvälle lastuavaa särmää kuin mahdollista jakaa kulumisen tasaisesti pitkin teräpalan särmää, eikä vain kärkiosaan. Säteen suuntainen lastun paksuus on pienennetty, jotta saadaan vakio lastuamisvoima, joka sallii lastutun materiaalin poistuvan särmästä. Työkalun kestoikä pidentyy lisää, koska suurin osa lämmöstä poistuu lastujen mukana..

Esimerkki syötöistä ja lastun syvyydestä ja sivuaskeleesta, joita käytetään kovilla materiaaleilla on alla taulukossa, Titaanin lastuamien on tuumasina arvoina. Vieressä olevassa videossa näette hyvin miten syvää ja nopeasti Waveform lastuaa

Aine SS1650 hiiliteräs 6AL4V Titaani
Työkalu 10 mm tappijyrsin 1/2 inch endmill
Lastun syvyys 20mm 3/4 inch
Sivuaskel 10% 10%
Syöttö 5700mm/min 50 in/min
Nopeus 9500 rpm 3128 rpm

Videot