Vältä susikappaleet ja mittausvirheet – Rensin laitteilla pienennät tuotannon kustannuksia

Tuotantoprosessin kustannuksia voidaan pienentää merkittävästi oikeiden laitteiden valinnalla. Sekä suunnitteluohjelmistot, mittakoneet että työstökoneet vaikuttavat valmistamisen nopeuteen ja tehokkuuteen.

Rensi tarjoaa ratkaisuja jokaisen osa-alueen tehostamiseksi. Tässä tekstissä käymme läpi tarkemmin, miten ohjelmistomme ja koneemme auttavat vähentämään tuotannon kustannuksia.

Surfcam-ohjelmistot nostavat koneiden käyttöastetta

Nykyaikaisten suunnitteluohjelmistojen avulla voidaan tehdä vaikeita ja monimutkaisiakin kappaleita nopeasti. Samalla virheiden mahdollisuus pienenee minimiin.

Rensin tarjoamat surfcam-ohjelmistot nopeuttavat tuotantoa merkittävästi. Asiakkaidemme työstökoneiden käyttöaste nousee tyypillisesti 30 prosentista 60 prosenttiin ohjelmiston käyttöönoton myötä. Tämä johtuu siitä, että koneiden ei enää tarvitse seisoa paikallaan, kun niihin näppäillään ohjelmia sisään merkki kerrallaan. Asetusajat myös pienenevät vakiotyökaluasetusten ansiosta. Koneet saadaan huomattavasti tehokkaampaan käyttöön ja työntekijöiden aikaa säästyy.

Surfcam-ohjelmistojen ansiosta syntyy vähemmän susikappaleita, sillä valmistamiseen käytetään digitaalisia 3D-malleja eikä inhimillisiä näppäilyvirheitä pääse tapahtumaan. Ohjelmistossa on myös työkalujen hallinnan ominaisuus, jonka ansiosta työkalut kuluvat vähemmän ja niihin menevät kulut pienenevät.

Välty virhekappaleilta

Mittakoneemme ovat olleet asiakkaillemme kannattavia sijoituksia, sillä ne ovat lisänneet merkittävästi tehtaiden tuottavuutta. Tavallisesti mittakoneemme maksavat itsensä takaisin kolmessa kuukaudessa. Koneet eivät myöskään tarvitse suuria tiloja, sillä ne ovat sijoitettavissa suoraan tehtaan lattialle eivätkä vaadi erillisiä mittaushuoneita.

Erityisesti kustannussäästöjä syntyy suurten, paljon hitsausjigejä vaativien tuotteiden valmistuksessa. Kun hitsausjigit säädetään mittakoneillamme, tehtaat saavat suuria tuottavuuden piikkejä seuraavissa kokoonpanon vaiheissa. Osien sopiessa hyvin toisiinsa kustannuksia tuottavaa räätälöintiä ei tarvita.

Mittakoneet vähentävät kustannuksia myös sarjakoneistuksessa. Ensimmäiset kappaleet mittaamalla mahdolliset virheet huomataan heti ja voidaan korjata. Näin vältytään massiivisten viallisten sarjojen tuottamiselta.

Mittakoneet ovat selkeä etu vientikaupassa, sillä niiden tuottamat mittausraportit ovat joissain tapauksissa laskutusperuste. Asiakas ei voi väittää, että kappaleet on tehty väärin, jos mittausraportti on saatavilla.

Myös työstökoneemme auttavat vähentämään tuotannon kustannuksia. Maahantuomme koneita vain suurilta ja tunnetuilta valmistajilta, joiden koneet ovat kestäviä ja markkinoiden nopeimpia. Vuosittaiset huolto- ja korjauskustannukset pysyvät näin minimissä.

Kustannussäästöt kootusti:

  • Suunnitteluohjelmistot minimoivat virheiden mahdollisuuden.
  • Ohjelmistojen ansiosta tehtaan koneet saadaan tehokkaampaan käyttöön.
  • Mittakoneiden avulla vältytään tuottamasta suuria viallisia sarjoja.
  • Rensin suunnitteluohjelmistot, mittakoneet ja työstökoneet yhdessä lisäävät selvästi tehtaan tuottavuutta.
  • Tarvittaessa autamme sopivimpien valmistusmenetelmien valinnassa.
« Takaisin ajankohtaisiin