Artec Eva 3D-skanneri

Artec 3D skanneri

Artec Eva 3D-skanneri tekstuurilla on tarkoitettu keskikokoisten kappaleiden skannaamiseen. Evalla voit tallentaa kappaleesta sekä sen muodon että aidot värit, koska Eva tukee tekstuurin tallennusta.

Artec™ Eva 3D-skannerin tekstuurimallit ovat korkealuokkaisia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi Suomen kulttuuriperinnön tallentamiseen ts. skannaamaan museoiden esineet ja vaikkapa 3D-tulostamaan niistä esine jokaiselle halukkaalle.

Moottorilohkon skannaus

Laaduntarkkailussa skanneri on omiaan ja uusin käyttöalu on ns-. CSI puolella auttamassa poliisin teknistä tutkintaa. Artec Skanneri skannaa mittatarkasti ja värikuvin mahdolliset uhrit ja ympäristön, missä rikos on tapahtunut jolloin rekonstruktiointi on tietokonen ruudulla helppoa ja nopeaa ja 3D analyysit auttavat selvittämään tapahtumien kulkua.

Artec Eva -skannaus ja -tulostus 3D-tulostimella.

https://www.artec3d.com Valmistajan sivut

Artec Eva 3D skanneri Valmistajan sivuilla

Sovellus – Kunnossapito

Sovellus – Valimo

Rensi haluaa kasvattaa asiakkaan tuottavuutta ja tarjota kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa mukana on myös Artec skanneri tuottavuusympäristö SpaceClaim ohjelmineen.

Tuottavuudella tarkoitetaan yrityksen tuotoksen eli yrityksen tuottaman arvon ja panoksen eli tuotoksen aikaansaamiseksi tarvittujen resurssien (henkilöstö, koneet, ym.) välistä suhdetta.

Eurooppalainen kilpailu mm. Puolan, Eestin, Ruotsin kanssa  laskee jatkuvasti tuotoksesta saatavaa hintaa, mikä toivon mukaan pakottaa yritykset tuottavuuden jatkuvaan nostamineen.

Yrityksien tuleekin kaikissa tilanteissa pitää huoli kilpailukyvystään nostamalla tuottavuuttaan. Huomattakoon ettei halpa ole synonyymi tuotavuudelle, pikemminkin päinvastoin.

Tuottavuutta voidaan nostaa mm.  ottamalla nykyisistä resursseista enemmän irti,  investoimalla uusiin teknologioihin   ja ennen kaikkea  kouluttamalla henkilöstöä.

Kokonais tuottavuusratkaisun osan Rensillä on jatkuva koulutus osaavien asiantuntijoidemme toimesta.

3D skannaus on osana laaduntarkkailua ja suunnittelua.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
3D-resoluutio jopa 0.5 mm
3D-tarkkuus jopa 0.1 mm
Paino 0.85 kg

 

Ladattavat tiedostot

Artec 3D scanners

Videot

Vaihteiston skannaus

Kleinbussin skannaus

Skannattu moottorin 3D malli

Skannattu patsaan 3D malli