Postprosessorit

Postprosessori on yksinkertaisimmin ajateltuna kääntäjä, joka kääntää CAM-ohjelmiston tuottamat työstöoperaatiot työstökoneella suoritettavaksi NC-ohjelmaksi.

Rensi on tehnyt jo yli 17 vuotta postprosessorit edustamilleen Surfcam- ja Peps-ohjelmistoille. Postprosessoreja on tehty kaikkiaan satoja erilaisia, mm.:

  • 3-akselisille, 4-akselisille, 5-akselisille työstökeskuksille, jyrsinkoneille ja avarruskoneille sekä myös jyrsinkaralla varustetuille roboteille
  • sorveille, joissa on voinut olla mm. pyörivät työkalut, kääntyvä jyrsinkara, apukara, useampi revolveri, tangonsyöttölaite, ym.
  • lankakipinätyöstökoneille, levytyöstökeskuksille sekä polttoleikkaus-, vesileikkaus-, plasmaleikkaus- ja laserleikkauskoneille

Postprosessorit tukevat yleensä työkiertoja ja tarpeen mukaan myös aliohjelmointia ym.

Uudet aliohjelma-postprosessorit

Uudet sorvi-postprosessorit

Postprosessori kulmapäälle

Mihin postprosessoria tarvitaan?

Yksinkertaisesti sanottuna postprosessori on tietynlainen kääntäjä, joka kääntää CAM –ohjelmiston tuottamat työstöoperaatiot (radat, työkalut, työstönopeudet jne.) sisältävän CL –tiedoston (Cutter Location File) työstökoneella suoritettavaksi NC –koodiksi (G-koodiksi).

Useimmat CAM –ohjelmistot tuottavat yhtä tai useamman tyyppistä niin kutsuttua neutraalia kieltä sisältäviä tiedostoja CNC –koneelle. Nämä ovat joko CLDATAksi kutsutussa binäärimuodossa, tai APT –kielen (Automatically Programmed Tools) pohjalta räätälöidyssä ASCII –formaatissa. ASCII –formaatissa olevia tiedostoja voi lukea millä tahansa tekstieditorilla, mutta binääridataa ei voi lukea tietämättä datan rakennetta. Postprosessorin tehtävänä on lukea tätä neutraalia tiedostoa, ja kääntää se juuri sille NC –koneelle sopivaksi g-koodiksi, jolla työstö tehdään.

Laadukas postprosessori on avain optimaaliseen työstöön

Laadukkaasti tehty postprosessori luo sellaista koodia, joka ottaa täysin huomioon NC –koneen ominaisuudet ja rajoitukset, ts. se optimoi työstön käytettävän NC -koneen mukaan. Huonosti tehty postprosessori pidentää työstöaikoja ja pahimmissa tapauksissa se voi romuttaa osia, vahingoittaa laitteita ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Postprosessoreiden tukipalvelut ja päivitykset

Rensiltä on saatavana tukea sekä päivityksiä tekemilleen postprosessoreille. Haluamme taata asiakkaan tyytyväisyyden nopeilla ja laadukkailla postprosessoritoimituksilla, sekä niiden tukipalveluilla!